Borstvoeding...

... is een logisch gevolg van de zwangerschap. Tijdens de zwangerschap bereidt uw lichaam zich al voor op het kunnen gaan geven van borstvoeding.

Als uw baby geboren is en u geeft borstvoeding dan legt u de baby frequent aan de borst zodat de borstvoeding goed op gang gaat komen. U moet oefenen in het goed aanleggen en uw baby moet gaan leren aanhappen en drinken aan de borst. Dit is een natuurlijk proces. Soms gaat het probleemloos maar soms loopt het niet optimaal.

Lactatiekunde

Als u vragen heeft over het drinken aan de borst, of de voeding wel goed op gang komt, over pijnklachten en tepelkloven dan kunt u zich wenden tot een lactatiekundige. Sommige vragen zal zij telefonisch kunnen beantwoorden.

Voor de meeste vragen is het nodig om persoonlijk contact te hebben tijdens een huisbezoek. Daarvoor wordt op korte termijn een afspraak met u gemaakt. Tijdens dit bezoek wordt er informatie aan u gevraagd over uw gezondheid, bijvoorbeeld medicijngebruik of operaties, het verloop van de bevalling en het verloop van de borstvoeding tot dit moment. Vervolgens wordt het probleem geïnventariseerd. Omdat het probleem vaak samenhangt met het drinken van uw baby wordt er tijdens een voeding gekeken hoe het aanleggen gaat en hoe de baby drinkt.

U krijgt adviezen die zijn afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Als de zorg afgesloten is wil ik u vragen om het evaluatieformulier in te vullen. Uw kunt het formulier hier downloaden, opslaan, invullen en terugsturen. Op het formulier kunt u aangeven hoe u de zorg ervaren hebt.